Jaarlijkse activiteiten 2020


B'Rock'Olie

Iedere donderdagavond oefenen ze in het clubgebouw en je mag dan komen luisteren.

SpelD:

Elke twee weken op zondagmiddag kun je spellen spelen in het clubhuis via spelvereniging SpelD.

Dit is in de oneven weken.

Prijs: abonnement bij SpelD of per keer.


Het is nog niet bekend wanneer de andere activiteiten weer starten.

Houd onze website in de gaten want daarop wordt het dan vermeld.