Jaarlijkse activiteiten 2023
Paasbrunch op zondag 2 april 2023


Toneelopvoeringen

Toneelstuk : Hotel net niet.

15 april 's avonds en 16 april 's middags.


Hemelvaart 18 mei 2023B'Rock'Olie

Iedere donderdagavond oefenen ze in het clubgebouw en je mag dan komen luisteren.

SpelD:

Elke twee weken op zondagmiddag kun je spellen spelen in het clubhuis via spelvereniging SpelD.

Dit is in de oneven weken.

Prijs: abonnement bij SpelD of per keer.